Born in the fifties

“BORN IN THE FIFTIES” is het uitgangspunt en de titel voor de schilderijen van 2015. Het is niet alleen feitelijk waar, ik ben van 1953, maar het slaat ook op mijn manier van schilderen. Mijn invloeden liggen in de jaren ’50.

Bij de door Monet en Soutine beinvloedde Abtract Expressionisten, bij Jorn en Appel, de Stael,Soulages en de Duitsers Wols en Nay.
Echte schilders dus.

Het compositieschema dat ik al jaren hanteer bestaat uit horizontalen en verticalen.
Daardoorheen dansen losse dots, losse kleurvlekken en grillige lijnen.
juist het contrast met dat schema zorgt voor de levendigheid waar het mij om gaat.

Met “born in the fifties”wil ik de invloeden van de schilderkunst uit de jaren vijftig bewust benutten om tot meer stevige contrasten te komen terwijl de basisvorm gebaseerd blijft op horizontalen en verticalen.

Leave a Reply